Aktualności

Co się dzieje ciekawego

I ... po szkoleniu z audytów

Dnia 28 stycznia 2017 roku, zrealizowaliśmy kolejne szkolenie z opracowywania audytów bezpieczeństwa (choć przede wszystkim analizy zagrożeń, sporządzania opinii czy ekspertyz) dla obiektów wodnej rekreacji i sportu. Zegarowych 10 a dydaktycznych ponad 12 godzin - z kolejną grupą zapalonych ratowników wodnych. Młodzi, zaangażowani, odpowiedzialni, starający się udoskonalać własny warsztat, budować zaufanie, tworzyć sprawne zespoły, otaczać się najlepszymi rozwiązaniami i doskonałymi dokumentami, procedurami ... Dziękując z udział w szkoleniu i wspólnie spędzony czas, zapraszam do współpracy na innych płaszczyznach!