https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Aktualności

Co się dzieje ciekawego

Konferencja Naukowa pt. BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE

W dniach 11-12 maja 2017 roku, w gmachu PWSZ w Kaliszu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE. Organizatorami byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Zarząd Główny w Kaliszu oraz Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa w Kaliszu.

Patronatem honorowym objęli to wydarzenie: Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin a także Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński. Patronat medialny sprawowały czasopisma: Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka oraz Life and Movement. Partnerzy: Lifedefender Piotr Połata Bielsko-Biała, Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. Katowice, Bezpieczna Woda Małgorzata Połata, Adampol Katowice, Cuda Celestyny Szczecin, Firma Sorba Andrzej Soroko Skwierzyna, Firma Arpol Zielona Góra.

Otwarcia Konferencji dokonała Magnificencja Rektor PWSZ w Kaliszu prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska – Krawczyk, po czym wygłosiła bardzo ciekawy referat inauguracyjny, pt. Korzenie i skrzydła.

Uczestnicy i prelegenci przyjechali z całego kraju i reprezentowali zarówno duże ośrodki naukowe, organizacje pozarządowe, sektor gospodarczy a także instytucje państwowe. Miasto Kalisz reprezentowali: Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Plichta oraz kierujący kaliskimi służbami: Policji, Straży Miejskiej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej a także Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Gościem z ramienia Starostwa Powiatowego była Pani Jolanta Tatarowicz – Kierownik  Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Poruszana tematyka dotycząca aspektów ogólnie rozumianego bezpieczeństwa i ratownictwa, mogła być inspirująca i ciekawa nawet dla przeciętnego obywatela. Wymiana poglądów, prezentacja wyników badań, przenikanie się problemów medycznych, wojskowych, społecznych, ekonomicznych, prawnych i wielu innych, to jednocześnie płaszczyzny do współpracy i sposób na lepsze rozumienie możliwości czy ograniczeń poszczególnych służb czy ogniw społecznych.

Bardzo cenne spotkanie, które pozwoliło na zbudowanie szeregu relacji, potwierdziło celowość takich inicjatyw w przyszłości ale też okazało się cenne naukowo i praktycznie.

Uczestnicy i prelegenci prowadzili gorące dyskusje zarówno na sali obrad, w kuluarach jak i podczas uroczystej kolacji.

Kalisz został jednoznacznie uznany miastem pięknym i godnym szerszego poznania, przy następnym, naukowym spotkaniu (za rok). Nasi goście prosili o przedłużenie kolejnej edycji Konferencji na trzy dni, by jedno popołudnie połączyć z odwiedzinami ciekawych miejsc naszego Miasta.

Serdeczne podziękowania Uczestnikom, Prelegentom i Partnerom, za wkład w realizację tego naukowego przedsięwzięcia składa w imieniu Organizatorów, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Iwona Michniewicz.

Fotorelacja na stronie PWSZ Kalisz (dzień pierwszy) PWSZ (dzień drugi)  oraz FB.