Aktualności

Co się dzieje ciekawego

Warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu technologii basenowej i zarządzania ratownictwem w nowej formule

W imieniu Organizatora - Gdańskiej Fundacji Wody - zapraszamy na ciekawe szkolenie do Wrocławia.  Termin 15.11-17.11.2017 r.
Zajęcia pierwszego dnia prowadzić będzie dr Iwona Michniewicz.

Informacja ze strony Organizatora:

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w tym, art. 4 – analiza zagrożeń, dokumentacja, sytuacje kryzysowe,  panel dyskusyjny – czyli odpowiedzi na wszystkie pytania. Maraton informacyjny – dyktowany bieżącymi i najbardziej aktualnymi potrzebami. Dobre praktyki i rozwiązania podnoszące efektywność bezpieczeństwa. 

To wprowadzenie do tematyki pierwszego dnia warsztatów.