https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Aktualności

Co się dzieje ciekawego

Leksykon ratownictwa wodnego

Serdecznie polecam moją najnowszą publikację pt. Leksykon ratownictwa wodnego. Pozycja zawiera 117 haseł, stanowiących alfabetyczny zbiór wyjaśnień pojęć funkcjonujących w ratownictwie wodnym.
Materiał stanowi uporządkowany zestaw haseł, rozproszonych w wielu przepisach, artykułach naukowych i fachowych, książkach i innych źródłach, do których dotarcie zajmuje wiele czasu i może przysporzyć trudności, gdyż nie wszystkie z nich są ogólnie dostępne.

Przedstawia nie tylko istniejące definicje czy określenia, ale podejmuję też próbę wyjaśnienia niektórych pojęć – używanych przez tzw. środowisko, ale nie mających oficjalnych ram nazewniczych – na przykład „strefa nadzoru”, czy „stanowisko ratownicze”.

Książkę niniejszą dedykuję wszystkim, którzy jakkolwiek zajmują się ratownictwem wodnym – zarządzającym (wójtom, burmistrzom, prezydentom, dyrektorom i prezesom obiektów) ratownikom, instruktorom, działaczom organizacji wodniackich, przedstawicielom podmiotów uprawnionych, nauczycielom i trenerom. Podręcznik ten będzie przydatny także środowiskom, zamierzającym wystąpić z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego.

Ma ona pomóc czytelnikom w codziennej pracy, ułatwić szybkie dotarcie do konkretnego aktu prawnego, wskazać kierunek czy wyjaśnić rozumienie wielu zagadnień. 

Odrębną wartością praktyczną jest aneks, na który składa się 12 załączników, w postaci gotowych programów, dokumentów czy dodatkowych omówień dla wielu haseł.

Leksykon w liczbach:

271 stron
115 haseł
12 załączników
117 pozycji literatury w tym 32 akty prawne