Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Numer 1(11) / 2017

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

JEDNOCZESNOŚĆ KORZYSTANIA Z OBIEKTU WODNEGO
SIMULTANEOUS EXPLOITATION OF A SWIMMING FACILITY

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


ODPADY I SAMORÓBKI – CZYLI STANDARDY SPRZĘTOWE W RATOWNICTWIE WODNYM
WASTE AND SELF MADE AIDS – THAT IS STANDARDS OF EQUIPMENT IN THE WATER RESCUE

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Piotr Połata


Informacje
Information

KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE
SCIENTIFIC CONFERENCE: SAFETY; WATER, LAND AND AIR RESCUE

Romuald Michniewicz

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl