Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Numer 2(12) / 2017

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

PROCEDURY W RATOWNICTWIE WODNYM - PORÓWNANIE STANDARDÓW STRAŻY POŻARNEJ I PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH RATOWNICTWO WODNE
WATER RESCUE PROCEDURES - COMPARISON OF FIRE FIGHTERS’ STANDARDS WITH OTHER WATER RESCUE ENTITIES’ STANDARDS

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


ODPŁATNOŚĆ ZA „OPIEKĘ RATOWNICZĄ” POBIERANA OD GRUP ZORGANIZOWANYCH – PODSTAWY PRAWNE
FEES FOR “LIFEGUARDS’ SERVICE” COLLECTED FROM ORGANIZED GROUPS – LEGAL BASES

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Informacje
Information

KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE
SCIENTIFIC CONFERENCE: SAFETY; WATER, LAND AND AIR RESCUE

Romuald Michniewicz

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl