Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Numer 3(13) / 2017

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE I HYBRYDOWE ZATRUDNIANIE RATOWNIKÓW WODNYCH – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA
DIRECT, INDIRECT AND HYBRID EMPLOYMENT OF LIFEGUARDS; BENEFITS AND THREATS

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Informacje
Information

CENTRALNY OŚRODEK NAUKOWO – BADAWCZY RATOWNICTWA WODNEGO
WATER RESCUE RESEARCH CENTRE

Iwona Michniewicz

KWALIFIKACJE PRZYDATNE W RATOWNICTWIE WODNYM – KONFRONTACJA POGLĄDÓW
QUALIFICATIONS NECESSARY IN WATER RESCUE - CONFRONTATION OF OPINIONS

Iwona Michniewicz

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl