Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Numer 4(14) / 2018

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

UŻYTKOWA I MILITARNA FUNKCJA PŁYWANIA – UJĘCIE HISTORYCZNE
FUNCTIONAL AND MILITARY NATURE OF SWIMMING – SELECTED HISTORIES AND CHARACTERS

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Informacje
Information

MORSOWANIE PO POLSKU – BY PRZYJEMNOŚĆ NIE STAŁA SIĘ ZIMNYM PRYSZNICEM DLA ORGANIZATORÓW
POLISH WINTER SWIMMING - HOW TO MAKE FUN, NOT A COLD SHOWER FOR ORGANIZERS (LAW ASPECTS)

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Dariusz Walaszek


Nowości wydawnicze
New releases

RATOWNICTWO WODNE. SZKOLENIE RATOWNIKÓW I INSTRUKTORÓW
WATER RESCUE. LIFEGUARDS AND INSTRUCTORS TRAINING

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl