Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Numer 1(15) / 2018

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

OD WYPADKU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI – TERMINOLOGIA I PRZEPISY W RATOWNICTWIE WODNYM
FROM AN ACCIDENT TO THE RESPONSIBILITY – TERMINOLOGY AND WATER RESCUE LAW

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Prezentacje dobrych praktyk

SAMOOBRONA
SELF-DEFENSE

ppłk mgr Miroslaw Kuświk

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl