demo lengkap akun demo

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 1(3) / 2013

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

CONTENT AND ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF FORMATION OF INTEGRATED HARMONIOUSLY DEVELOPED PERSONALITY OF PRESCHOOL CHILD

Tatiana Krutsevich, Natalia Pangelova s.3


ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 5 И 6 ЛЕТ
Intercommunication of components of individual’s physical and moral qualities in the structure of children of 5 and 6 years.

Tatiana Krutsevich, Natalia Pangelova s.7


SOCIO-EDUCATIONAL "PORTRAIT"OF SPECIAL MEDICAL GROUP SCHOOLCHILDREN

Ivanna Bodnar, Andriy Andres, Igor Tymkovych s.17


Problemy ogólne i przedmiotowe
General and subject – matter

UWAGA! DZIECKO NAD WODĄ

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz s.22


RECERTYFIKACJA KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - ODNOWIENIE UPRAWNIEŃ

Błażej Piękny, Romuald Michniewicz s.29


Prezentacje dobrych praktyk i inicjatyw

SZKOLENIA INSTRUKTORÓW W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO – PODSUMOWANIE TRZECH EDYCJI

Iwona Michniewicz s.31