demo lengkap akun demo

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 2(4) / 2013

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

ZMIANY W SPRAWNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ UCZNIÓW, W EKSPERYMENTALNYM PROGRAMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI WZAJEMNEGO INSTRUKTAŻU

Tetyana Dukh


Problemy ogólne i przedmiotowe
General and subject – matter

ETYCZNE I PRAWNE DYLEMATY RATOWNIKÓW WODNYCH

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNANIA TONĄCEGO, JAKO WAŻNY ELEMENT PROFILAKTYKI W RATOWNICTWIE WODNYM

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Nowości wydawicze

RATOWNICTWO WODNE. PODSTAWY EDUKACJI STUDENTÓW

Iwona Michniewicz