Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

O czasopiśmie

L&M jest kwartalnikiem, wydawanym przez Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej od 2012 roku.
Od roku 2016, Wydawcą jest Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa.

Profil tematyczny czasopisma jest osadzony w interdyscyplinarnej przestrzeni naukowej, odnoszącej się do szeroko pojmowanej kultury fizycznej i bezpieczeństwa. Szczególnym polem zainteresowań redakcji są procesy dydaktyczne i badawcze, zajmujące się ruchową aktywnością, a także związanymi z nią dziedzinami dotyczącymi zdrowia, sprawności oraz ogólnoustrojowego dobrostanu człowieka.   

L&M wydawane jest w formie opracowań monotematycznych i specjalnych.

L&M podejmuje zagadnienia zawierające się w następujących działach:

 1. Problemy ogólne i przedmiotowe
 2. Prace badawcze w zakresach mieszczących się w tematyce wydawnictwa
 3.  Dyskusje i polemiki – konfrontacja poglądów
 4. Prezentacje dobrych praktyk i inicjatyw
 5. Wywiady
 6. Historia
 7. Recenzje
 8. Informacje – sprawozdania z krajowych i zagranicznych wydarzeń naukowych i innych przedsięwzięć z obszarów kultury fizycznej i bezpieczeństwa
 9. Nowości wydawnicze – omówienie pozycji poświęconych zagadnieniom powiązanym z tematyką wiodącą kwartalnika
 10. Listy do redakcji

Redakcja przyjmuje płatne ogłoszenia, reklamy i wkładki, za których treść nie odpowiada.

Numer ISSN 2299-7245

Numer ISSN (online) 2543-6775

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

 • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

  Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl