Prace naukowe

Nasze publikacje

Wymagania i warunki pracy ratowników wodnych a ich wizerunek w oczach użytkowników kąpielisk

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAUKA I PRAKTYKA, 2017 NUMER 7, s. 8-11

Śmierci samobójcze w środowisku wodnym

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Suicidal deaths in a water environment

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2017 NUMER 1 (58), s. 69 – 76

Epilepsja pod nadzorem

Iwona Michniewicz, Piotr Połata

BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE

PWSZ Kalisz, s. 281-288

Służby bezpieczeństwa publicznego

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE

PWSZ Kalisz, 2017 s. 275-280

Profilaktyka utonięć dzieci w grupach zorganizowanych

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE

PWSZ Kalisz, 2017 s. 77-88

Formacje ratownicze w serialach i filmach

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Zuzanna Nietupska

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA. WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 3

Gdynia –Gdańsk –Starogard Gdański 2017, s. 78-98

Istota pracy pedagoga szkolnego a ochrona dziecka w prawie polskim

Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Barbara Waade, Iwona Michniewicz

MEDYCYNA, BEZPIECZEŃSTWO I DYDAKTYKA

Bydgoszcz 2016, s.113-122

 

Postawy ratowników wodnych wobec kultury fizycznej (na przykładzie ratowników Miasta Stołecznego Warszawy)

Maciej Wdowiarski, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Iwona Michniewicz, Barbara Waade

MEDYCYNA I ZDROWIE. WYBRANE ASPEKTY RATOWNICTWA,    (red.) D. Skalski, P. Lizakowski, Gdynia – Gdańsk – Skarszewy 2016, s. 76-95