Prace naukowe

Nasze publikacje

Istota pracy pedagoga szkolnego a ochrona dziecka w prawie polskim

Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Barbara Waade, Iwona Michniewicz

MEDYCYNA, BEZPIECZEŃSTWO I DYDAKTYKA

Bydgoszcz 2016, s.113-122