Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Prace naukowe

Śmierci samobójcze w środowisku wodnym

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Suicidal deaths in a water environment

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2017 NUMER 1 (58), s. 69 – 76