Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Prace naukowe

Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa - na przykładzie parku wodnego

Iwona Michniewicz

SECURITY, ECONOMY AND LAW NUMER 1/2016, s. 115-127