Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Prace naukowe

Pozaprawne, nieetyczne i niebezpieczne zachowania ratowników wodnych w czasie pracy

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA. NAUKA-PRAKTYKA-REFLEKSJE NUMER 22/2016, s. 266-276