Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Prace naukowe

Rotacja stanowiskowa ratowników wodnych w czasie dyżuru

Iwona Michniewicz, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Alicja Pęczak-Graczyk, Maciej Wdowiarski

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA. WYBRANE ZAGADNIENIA t. 2. (red.) D. Skalski, P. Lizakowski, Skarszewy 2016, s. 95-113