Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Prace naukowe

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Polish History of Water Rescue

The IAHSFF Book, International Swimming Hall of Fame, Ft Lauderdale, Florida, USA, may 2012, s.70-73

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Conditions of safe recreation at water– comparison of polish and world trends in equipping facilities and lifeguards

Czasopismo Naukowe Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa, Seria 15 Naukowo-Pedagogiczne Problemy Kultury Fizycznej (Kultura Fizyczna i Sport), Wydanie 13, Kijew 2011, s. 766-770