https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
https://www.high-endrolex.com/14

Publikacje

Prace naukowe

 I will die before you stop talking: Unnoticed simulated drownings due to ineffective lifeguard surveillance, 95

2012-10-12

I will die before you ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Stathis Avramidis, Stavros Patrinos I will die before you stop talking: Unnoticed simulated drownings due to ineffective lifeguard surveillance Procedings ...
 Koło ratunkowe – sprzęt ratowniczy nie zawsze bezpieczny

2012-10-12

Koło ratunkowe – sprzęt ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Life belt – an unsafe symbol of safety BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA NUMER 3/2011 s. 11 – 14
An assessment of the effectiveness of variants of water rescue

2012-10-12

An assessment of the ...

Romuald Michniewicz, Tomasz Walczuk, Elżbieta Rostkowska KISESIOLOGY, VOL 40 (2008) NR 1(1-122), s. 96 – 106
Błędne nazewnictwo i inne problemy szkolenia ratowników wodnych

2012-10-12

Błędne nazewnictwo i ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Incorrect nomenclature and other problems in regard of lifeguard’s training BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA NUMER 1/2012 s. 24 – 26
Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na skuteczność pracy ratownika

2012-10-12

Czynniki wewnętrzne i ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz RATOWNICTWO I SPORTY WODNE NUMER 4/2011 s. 17 – 21
Edukacja specjalistyczna i społeczna – jako sposób zapobiegania utonięciom

2012-10-12

Edukacja specjalistyczna ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Specialist and social education - as an effective way to prevent drownings STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU ...
Epilepsja pod nadzorem

2017-05-14

Epilepsja pod nadzorem

Iwona Michniewicz, Piotr Połata BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE PWSZ Kalisz, s. 281-288
Etyczne aspekty stosowania przez ratowników WOPR technik obezwładniających ofiary tonięcia

2012-10-12

Etyczne aspekty ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Ethical Aspects of Using Techniques Incapacitating Drowning Victims by Volunteer Lifeguards Association Lifeguards HUMANIZACJA PRACY NUMER 2 (260) 2011 s. ...
Formacje ratownicze w serialach i filmach

2017-05-14

Formacje ratownicze w ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Zuzanna Nietupska BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA. WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 3 Gdynia –Gdańsk –Starogard ...
Istota pracy pedagoga szkolnego a ochrona dziecka w prawie polskim

2017-05-14

Istota pracy pedagoga ...

Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Barbara Waade, Iwona Michniewicz MEDYCYNA, BEZPIECZEŃSTWO I DYDAKTYKA Bydgoszcz 2016, s.113-122  
Legal and practical aspects of water safety: First aid equipment in water rescue - lefeguards' preferences and usefulness

2012-10-12

Legal and practical ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Legal and practical aspects of water safety: First aid equipment in water rescue - lefeguards' preferences and usefulness Science in swimming IV, Wrocław ...
Nowe przepisy dotyczące ratowników wodnych w przededniu otwarcia sezonu kąpielowego

2016-03-03

Nowe przepisy dotyczące ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA NUMER 5/2012 s.5-6
Nowelizacja ustawy prawo wodne w zakresie organizacji kąpielisk

2012-10-12

Nowelizacja ustawy prawo ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz RATOWNICTWO I SPORTY WODNE NUMER 2/2011 s. 12 – 22
Obserwacja, podstawowa umiejętność w profilaktyce utonięć

2016-03-03

Obserwacja, podstawowa ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz LOGISTYKA NUMER 4/2014 
Oddziaływanie najnowszych regulacji prawnych na wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obszarach wodnych

2012-10-12

Oddziaływanie ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Bezpieczeństwo i higiena na krytych pływalniach, Intencje - działania - efekty (red. Kosiba G.), Kraków 2013, s.28-47
Patrole społeczne - sposób na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wodnych

2016-03-03

Patrole społeczne - ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz LOGISTYKA NUMER 4/2014  
Podręczny sprzęt zabezpieczający ratownika i tonącego w czasie akcji

2015-11-04

Podręczny sprzęt ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Na Ratunek wydanie nr 3/2014, s. 47-51
Pojęcia bez formalnych definicji, powszechnie stosowane w ratownictwie wodnym

2016-03-03

Pojęcia bez formalnych ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz LOGISTYKA NUMER 4/2015 s. 7985-7990
Polish History of Water Rescue

2012-10-12

Polish History of Water ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Polish History of Water Rescue The IAHSFF Book, International Swimming Hall of Fame, Ft Lauderdale, Florida, USA, may 2012, s.70-73
Postawy ratowników wodnych wobec kultury fizycznej (na przykładzie ratowników Miasta Stołecznego Warszawy)

2016-12-08

Postawy ratowników ...

Maciej Wdowiarski, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Iwona Michniewicz, Barbara Waade MEDYCYNA I ZDROWIE. WYBRANE ASPEKTY RATOWNICTWA,    (red.) D. Skalski, P. Lizakowski, Gdynia – ...
Pozaprawne, nieetyczne i niebezpieczne zachowania ratowników wodnych w czasie pracy

2016-11-11

Pozaprawne, nieetyczne i ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz KULTURA BEZPIECZEŃSTWA. NAUKA-PRAKTYKA-REFLEKSJE NUMER 22/2016, s. 266-276
Prawo, praktyka i logika w profilaktyce utonięć dzieci

2016-11-11

Prawo, praktyka i logika ...

Iwona Michniewicz SECURITY, ECONOMY AND LAW NUMER 2/2016, s. 18-32
Problem śmiertelności w wodzie a cechy ratownika i osoby tonącej

2012-10-12

Problem śmiertelności w ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz The problem of mortality in water and the features of a lifeguard and the drowning person ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO, 2010/2011, S. 284 – 294
Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa - na przykładzie parku wodnego

2016-11-11

Proces wdrażania audytu ...

Iwona Michniewicz SECURITY, ECONOMY AND LAW NUMER 1/2016, s. 115-127
Profilaktyczna edukacja społeczna, jako skuteczny sposób zapobiegania utonięciom. Analiza porównawcza światowych trendów

2012-10-12

Profilaktyczna edukacja ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Preventive social education as an effective way to prevent drowning. Comparative analysis of world trends TURYSTYKA I REKREACJA, ZESZYT 7 (1) 2011, s. 155 ...
Profilaktyka utonięć dzieci w grupach zorganizowanych

2017-05-14

Profilaktyka utonięć ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE PWSZ Kalisz, 2017 s. 77-88
Rotacja stanowiskowa ratowników wodnych w czasie dyżuru

2016-12-08

Rotacja stanowiskowa ...

Iwona Michniewicz, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Alicja Pęczak-Graczyk, Maciej Wdowiarski BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I KULTURA FIZYCZNA. WYBRANE ZAGADNIENIAt. 2. (red.) D. Skalski, P. Lizakowski, ...
Służby bezpieczeństwa publicznego

2017-05-14

Służby bezpieczeństwa ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO WODNE, LĄDOWE I POWIETRZNE PWSZ Kalisz, 2017 s. 275-280
Śmierć na strzeżonym kąpielisku– wina ratownika czy systemu szkolenia?

2012-10-12

Śmierć na strzeżonym ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Death at a guarded swimming place BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA NUMER 1/2011 s. 28 – 30
Śmierci samobójcze w środowisku wodnym

2017-06-26

Śmierci samobójcze w ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Suicidal deaths in a water environment POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2017 NUMER 1 (58), s. 69 – 76
Sportowe ratownictwo wodne jako kontynuacja zawodowej kariery pływackiej

2012-10-12

Sportowe ratownictwo ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz RATOWNICTWO I SPORTY WODNE NUMER 2/2010 s. 46 – 54
Szkolenia WOPR w zakresie prowadzenia akcji z podręcznym sprzętem typu bojka SP

2012-10-12

Szkolenia WOPR w ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz RATOWNICTWO I SPORTY WODNE NUMER 2/2010 s. 55 – 63
Utonięcia małych dzieci w przydomowych basenach

2012-10-12

Utonięcia małych dzieci ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Young children drowning in the private pools POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2012 NUMER 2 (39), s. 53 – 68
Uwarunkowania efektywności pracy ratowników wodnych

2012-10-12

Uwarunkowania ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz Lifeguard’s working environment as a key factor of rescue operation efficiency BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA NUMER 10/2010 s. 18 – 21
Warunki bezpiecznej rekreacji nad wodą – porównanie polskich i światowych trendów w wyposażeniu obiektów i ratowników

2012-10-12

Warunki bezpiecznej ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz Conditions of safe recreation at water– comparison of polish and world trends in equipping facilities and lifeguards Czasopismo Naukowe Ministerstwa ...
Wymagania i warunki pracy ratowników wodnych a ich wizerunek w oczach użytkowników kąpielisk

2017-08-02

Wymagania i warunki ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAUKA I PRAKTYKA, 2017 NUMER 7, s. 8-11
Zagrożenia i zasady udzielania pomocy pływającym oraz uprawiającym sporty kajakowe na rzekach

2012-10-12

Zagrożenia i zasady ...

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz WOKÓŁ PROBLEMATYKI ZDROWIA, ZESZYT NAUKOWY PWSZ KALISZ NUMER 25, s. 77 – 87
Zasady rotacji zespołu ratowniczego podczas pracy na obiektach zamkniętych typu aquapark

2016-03-03

Zasady rotacji zespołu ...

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz LOGISTYKA NUMER 4/2015 s. 7991-7998