demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Recertyfikacja KPP - podstawy prawne

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Rezolutnie zapytał nasz stały czytelnik - o podstawy prawne recertyfikacji uprawnień Ratownika (w zakresie KPP).

Ratownicy wodni muszą posiadać ukończony kurs w tym zakresie, potwierdzony zaświadczeniem zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku, w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy [1]. Ramowy program kursu (co najmniej 66-cio godzinnego), stanowi załącznik nr 1 do wspomnianego rozporządzenia. Próżno jednak szukać w tym dokumencie, choćby jednego słowa o egzaminie przypominającym - jak ma to miejsce w przypadku pracowników służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej: funkcjonariuszy, policjantów, strażaków, żołnierzy [2], których wyposażono w przepis uzupełniający te kwestie [3]. Z tego ostatniego wynika czytelnie, że czymś innym jest szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy a czymś innym egzamin potwierdzający. Każdorazowo uczestnik szkolenia lub osoba zdająca egzamin potwierdzający - otrzymuje stosowne zaświadczenie (o ukończeniu szkolenia lub zdaniu egzaminu potwierdzającego).

Odrębnie zauważyć należy, że mowa w tym przepisie o SZKOLENIU.

"Nasze" rozporządzenie (Ministra Zdrowia - przytoczone na wstępie), nie przewiduje trybu "przypominającego", potwierdzanego dokumentem innym, niż to, które zwieńcza pełny kurs KPP. Zatem, każdy, kto bierze udział w szkoleniu i egzaminie recertyfikacyjnym - otrzymuje dokument identyczny, jakby skończył pełny kurs KPP. Jedyną różnicą jest to, że na zaświadczeniu recertyfikacyjnym nie wypełnia się pól: „nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego kurs” oraz „w dniach: od … do …”. (informacja na podstawie pisma Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, z dnia 24.07.2013r.)
Tryb doszkalania i przystępowania do egzaminu (bez udziału w kursie), zapewnia nam § 4 pkt 2 ust. 2 w brzmieniu: Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia następujący warunek: posiada zaświadczenie, które utraciło ważność oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, (...) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.

Odrębnie zauważyć należy, że mowa w tym przepisie o KURSIE

Reasumując:

  1. nie jesteśmy służbą (ratownicy wodni ani podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa),
  2. "nasze rozporządzenie" w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku,
  3. nie mamy szans na to, aby centralnie dofinansowywano (lub finansowano w całości) nasze kursy - koszty z tym związane musimy ponosić sami,
  4. zaświadczenie zawsze powinno wyglądać tak - jak po szkoleniu podstawowym (bo nie ma wzoru zaświadczenia wyłącznie po egzaminie "przypominającym" - jak ma to miejsce w przypadku służb),
  5. recertyfikacja jest niezbędna, bo § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia brzmi: zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

[1] Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku, w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.