demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Dlaczego zmieniono oznakowanie stref na kąpieliskach?

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Jak bumerang wraca zapytanie, o powody zamiany kolorów oznakowania stref dla umiejących i nieumiejących pływać.
Na forach internetowych, w czasie konferencji, szkoleń czy innych spotkań, pada wiele, różnych pomysłów na uzasadnienie tego rozwiązania.

A prawda jest taka:

na pytanie (interpelację) grupy posłów w osobach Marek Krząkała, Ryszard Zawadzki, Jarosław Pięta dlaczego (…) zamieniono dotychczasowe oznakowania kolorystyczne stref dla umiejących i nieumiejących pływać (...)

Podsekretarz stanu – p. Stanisław Rakoczy odpowiedział:

(…) w kwestii uregulowań zawartych w rozporządzeniu z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286) należy wskazać, że zmiana oznakowania stref dla umiejących i nieumiejących pływać była związana z koniecznością zapewnienia spójności przepisów rozporządzenia z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) boje (pławy) koloru żółtego oznaczają zakaz wpływania na wydzielony akwen. Strefa dla umiejących pływać jest strefą bardziej wysuniętą na wodę i przy tej strefie odbywa się ruch żeglugowy. Z tego powodu żółte boje (pławy) będą stanowić zrozumiałe oznakowanie dla osób kierujących statkami.

Nasza refleksja:

Ile znają Państwo przypadków, kiedy to statki wpływały na kąpieliska?
Nasi niezawodni czytelnicy, skierowali nas na ciekawy trop.
Przy głębszej analizie prawa (szczególnie definicji STATKU, ma to jakiś sens.