demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Uprawnienia z WOPR - członkostwo w innym podmiocie

Seria dziś pytanie - dziś odpowiedź

Bardzo często pojawiające się wątpliwości, dotyczą tego, w jaki sposób ratownicy, którzy uzyskali uprawnienia w WOPR (a jest ich w zasadzie 100%), a chcą należeć do innego, uprawnionego podmiotu - spełniają wymagania ustawowe? Art. 2 pkt 5 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, określa, kim jest RATOWNIK WODNY.

Seria dziś pytanie - dziś odpowiedź

Bardzo często pojawiające się wątpliwości, dotyczą tego, w jaki sposób ratownicy, którzy uzyskali uprawnienia w WOPR (a jest ich w zasadzie 100%), a chcą należeć do innego, uprawnionego podmiotu - spełniają wymagania ustawowe? Art. 2 pkt 5 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, określa, kim jest RATOWNIK WODNY.

Pisaliśmy o tym Ratownik Wodny - kto to taki? Obecnie, zgodnie ze wspomnianą ustawą, a przede wszystkim aktem wykonawczym - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, nie jest już nadawany TYTUŁ ani STOPIEŃ ratownika wodnego. Udział w szkoleniu, zapewnia jedynie uzyskanie potwierdzenia (zaświadczenia), że kursant posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa i technik pływackich. To wypełnia pierwszy punkt definicji ratownika wodnego. Potem należy mieć dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (pisaliśmy o tym Patenty, uprawnienia, kwalifikacje), potem KPP, a na końcu trzeba być zatrudnionym, pełnić służbę lub być członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

Osoby, które uzyskały stopień ratownika (niezależnie od nazwy i zakresu: młodszy, WOPR, wodny, starszy) w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, zachowują swoje uprawnienia. Tego nie musi im potwierdzać ani zaświadczać, żaden podmiot (WOPR, RWR, RWA, RWS etc.). Te uprawnienia (o ile zostały uzyskane przed 01.01.2012, lub w szkoleniu rozpoczętym przed tą datą) utrzymuje w mocy art. 41 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. To podstawa ważności UPRAWNIEŃ (a konkretnie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa i technik pływackich). Jeśli więc masz dodatkowe kwalifikacje i KPP - a także jesteś np. członkiem RWR, RWS - spełniasz KOMPLET kryteriów, by uznawać się za Ratownika Wodnego (zgodnie z najnowszymi przepisami).