Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Zespół redakcyjny / Editorial Board

Redaktor naczelna / Editor–in-Chief

dr Iwona Michniewicz 

Redaktorzy statystyczni / Statistical Editors

dr Marek Witkowski

dr Aleksandra Witkowska

Redaktorzy tematyczni, członkowie Rady Naukowej / Section Editors, Scientific Committee

prof. zw. dr hab.Wiesław Siwiński – Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. zw. dr hab. inż. Anatol Skrypko

prof. dr Mykola Lukjanchenko (Ukraina)

prof. dr Tatiana Krucevych (Ukraina)

prof. dr Olena Shyyan (Ukraina)

doc. dr Iryna Turchyk (Ukraina)

dr Stathis Avramidis (Grecja / Anglia)

dr Angeliki Douka (Grecja)

dr Andrzej Krzyszkowski

dr Romuald Michniewicz

Tłumacze / Translators

Bartosz Wieczorek

Agnieszka Mirecka – Katulska

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl