Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Nasze publikacje

Life and Movement

Procedura recenzowania nadesłanych artykułów

Wszystkie przysłane materiały spełniające wymogi zawarte we „Wskazówkach dla autorów publikacji” są recenzowane przez jednego – dwóch (w miarę potrzeb) recenzentów w modelu double-blind review proces, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzenci wypełniają „Arkusz recenzji”, który kończy:

    1. jednoznaczna rekomendacja dopuszczenia artykułu do publikacji – artykuł trafia do redakcyjnych zapasów i czeka na wybór przez redaktora naukowego numeru tematycznego lub wielotematycznego. Po wyborze autor/zy artykułu są zawiadamiani o planowanym terminie publikacji;
    2. rekomendacja warunkowa (artykuł wymaga wprowadzenia zmian) – redakcja wysyła arkusz recenzji do autora/rów z prośbą o informację, czy planuje poprawienie artykułu zgodnie z sugestiami/uwagami recenzenta/tów. Poprawiony artykuł wraca do tych samych recenzentów. Po otrzymaniu drugiej recenzji artykułu procedura powtarza się w zależności od rodzaju (bezwarunkowa, warunkowa) rekomendacji do druku;
    3. jednoznaczne odrzucenie artykułu.

Co roku, na stronie internetowej kwartalnika (www.krsir.pl), zamieszczamy listę recenzentów współpracujących z redakcją LIFE and MOVEMENT.

Recenzenci w kolejnych latach (czytaj więcej):

2012

prof. zw. Wiesław Siwiński

prof. dr hab. Anatol Skrypko

2013

prof. zw. Wiesław Siwiński

prof. dr hab. Anatol Skrypko

2014

prof. zw. Wiesław Siwiński

prof. dr hab. Anatol Skrypko

2015

prof. zw. Wiesław Siwiński

prof. zw. Anatol Skrypko

2016

prof. zw. Wiesław Siwiński

prof. dr hab. Anatol Skrypko

dr hab. Ewa Płaczek

dr hab. Ireneusz Dziubek

2017

prof. dr hab. Anatol Skrypko

dr hab. Ewa Płaczek

dr hab. Ireneusz Dziubek

Numery archiwalne

Wytyczne dla autorów

  • Redakcja LIFE and MOVEMENT informuje, że każda nadesłana praca musi spełniać poniższe wymogi formalne i techniczne, aby mogła zostać dopuszczona do publikacji.

    Więcej…

Adres Redakcji

Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

ul. Szlachecka 4
62-800 Kalisz

Tel. 781 71 71 71

lm.redakcja@wp.pl