demo lengkap akun demo

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 2(2) / 2012

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

PROFESSIONAL ORIENTATION OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS

Dimitris Hatziharistos, Stathis Avramidis


SAUNA – NAGA PRAWDA O MENTALNOŚCI POLAKÓW

Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz


Problemy ogólne i przedmiotowe
General and subject – matter

RATOWNIK KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

Błażej Piękny, Romuald Michniewicz


Listy do redakcji

INTERPRETACJA WYBRANYCH PRZEPISÓW W RATOWNICTWIE WODNYM

Iwona Michniewicz