demo lengkap akun demo

Life and Movement

Nasze publikacje

Numer 1(1) / 2012

Cena zakupu czasopisma Life and Movement: 15 zł. + koszty przesyłki

SPIS TREŚCI
LIST OF CONTENT

Prace badawcze
Research work

RODZAJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ A POZIOM SYNDROMU AGRESJI WIĘŹNIÓW W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ZAKŁADU KARNEGO

Robert Poklek, s. 5


SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH A UŻYWANIE SPRZĘTU W CZASIE AKCJI RATOWNICZEJ

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz, s. 16


STUDIOWAĆ, ALE GDZIE? STUDIOWAĆ, ALE CO?

Rafał Pokora, Iwona Michniewicz, s. 25


Dyskusje i polemiki

WOPR – KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH

Romuald Michniewicz, Iwona Michniewicz, s. 33


Informacje

NOWE OTWARCIE W RATOWNICTWIE WODNYM

Błażej Piękny, s. 51