Image

Krajowa Rada
Sportu i Ratownictwa

Dziś pytanie

dziś odpowiedź

jak-rozumiec-doswiadczenie-kadry-szkoleniowej

Kto właściwie może szkolić Ratowników Wodnych i Instruktorów?

Sprawie przyglądamy się nie z powodu braku umiejętności czytania ze zrozumieniem – bo kwestia jest prosta i wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012 poz. 747).

Nieletni na szkoleniach ratowników

Seria: dziś pytanie - dziś odpowiedź

Emocje budzi wiek uczestników szkoleń ratowniczych. Trwa dyskusja (w środowisku wodniackim), od którego momentu jest sensowne włączanie młodzieży w edukację ratowniczą. Na wielu stronach internetowych znaleźć można bardzo różne informacje.

audyty-i-kontrole-oraz-podmioty-uprawnione-czy-co-i-kto-moze?

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Często spotykamy się z informacjami o audytach, o przeprowadzanych kontrolach o konieczności poddawania się żądaniom osób, które czują się uprawnione do takich czynności. Ciągle też wiele emocji budzi to, jakie podmioty mogą się ubiegać o "uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego". Bez zbędnego analizowania i filozofowania w tym zakresie, zamieszczamy dzisiaj interpelację poseł Krystyny Łybackiej oraz odpowiedź Podsekretarza stanu w MSW pana Stanisława Rakoczego.

przychodzi-ratownik-do-pracodawcy

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź.

W związku z tym, że coraz częściej natknąć się można na ogłoszenia różnych pracodawców o poszukiwaniu ratowników (na stałe lub do pracy sezonowej), a zmienione prawo nie wszędzie jeszcze zostało przeanalizowane - stąd nasza wypowiedź.

obowiazki-ratownika

Seria: dziś pytanie - dziś odpowiedź

Obowiązki ratownika. Jakie są? Co ratownik może, co musi, a czego absolutnie nie powinien robić, w czasie pełnienia dyżuru?

uprawnienia-z-wopr-czlonkostwo-w-rwr

Seria dziś pytanie - dziś odpowiedź

Bardzo często pojawiające się wątpliwości, dotyczą tego, w jaki sposób ratownicy, którzy uzyskali uprawnienia w WOPR (a jest ich w zasadzie 100%), a chcą należeć do innego, uprawnionego podmiotu - spełniają wymagania ustawowe? Art. 2 pkt 5 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, określa, kim jest RATOWNIK WODNY.

patenty-uprawnienia-kwalifikacje

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Po wczorajszej dyskusji z dwoma, niezależnymi specjalistami (prawnikiem i językoznawcą), postanowiliśmy zająć stanowisko w sprawie dyskusyjnej, tj. rozumienia jednego z wymogów, stawianych przed ratownikiem wodnym, a dotyczących: kwalifikacji. Obowiązek posiadania dodatkowych kwalifikacji wynika z definicji ratownika wodnego, w myśl Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z dnia 18 sierpnia 2011 roku, (Dz.U. Nr 208, poz. 1240, art. 2 ust. 5), gdzie poza pierwszym kryterium (posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich), ratownik ma posiadać inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.